Säker vatten kurs 26/1-2018

Finns 2 platser kvar till Säkervatten kursen

OVK kurs 27-28/2 (1/3)
 

Om inte tentan hinns med 28/2 e.m. så blir den 1/3 f.m. (programmet inte klart än)

Emil behöver få veta ganska snart hur många ni tänker utbilda i OVK med certifiering. detta för att kunna göra en budget. Skicka till info@emil.ax märk ovk. Sista anmälningsdag 31/1!!!

 

Byggnader

Besiktningsintervall* Behörighet**
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation N
 
 

 

Eu-bidrag

Kommisionen har inte godkänt vår ansökan om eu-bidrag så vi måste söka igen 2018. Vi ska ändå försöka hålla kurser under våren, mer information kommer i januari. Vi önskar er alla en riktigt God jul och Gott nytt år.

Emil har2 uppsättningar till salu. 150€  0% momsper uppsättning. först till kvarn gäller

Verksamhetsledare

Emil har i dag antagit Sussi Karlsson som vår verksamhetsledare. Stefan Björklund hjälper henne i en övergångsperiod. Vi önskar Sussi välkommen.

 
 

 

 

 

 

Medlemsinformation

FAKTURAMALL MEDLEM PERSON EMIL.xlsx (37106)

FAKTURAMALL FÖRETAG.xlsx (37113)

 
 

Ovan har ni länk till inbetalning av medlemsavgift. Person eller företags medlemskap för 2018.

person medlemskap fyller man i vilka personer och epostadresser det gäller, a´ 50€ per person. dessa hammnar i utskickslistan och får information om händelser.

Företag får reklam på hemsidan i ett år. Man fyller i vilket företag det gäller och skickar ev loggo till oss. Företaget får också lite reklam på vår faceboksida.

Man skickar kopia till oss när man betalar, detta för att vi ska kunna hålla ett bra medlemsregister.

Har man inte betalt senast att det är registrerat på decembers kontoutdrag så stryks man.

Säkervatten information finns på http://www.sakervatten.se/

Så här svarar Landskapet angående enskilda avlopp. citat

 

Det är kommunerna som har tillsynen och som således ansvarar för att de mindre avloppsanläggningarna ska uppfylla de krav som lagen stipulerar. Landskapsregeringen och kommunerna har diskuterat frågan under flera år. Kommunerna önskar tydligare regler och större befogenhet då de utövar sin tillsyn. Just nu pågår en revidering av vattenlagstiftningen och huvudspåret just nu är att förtydliga bestämmelserna och ge kommunerna större befogenhet gällande de enskilda avloppen.
 
Målsättningen är att de nya reglerna ska kunna träda i kraft i slutet på 2017 eller i början på 2018.
bifogar nytt från Miljöministeriet.
Emil ska kolla om detta gäller på Åland.
 

 

En kurs vi kommer att dra är denna. se bifogad pdfsolenergi.pdf (3026417)

vi har redan 4 anmälda till detta. vi tar max 12 st i denna kurs.

 

 

 

Vattenhygienpass.

Emil behöver veta ganska snart hur många ni tänker skicka på denna utbildning. Detta vart fastslaget i januari med en övergångsperiod på 6 månader i hygienlagen.

Citat:

Har begärt en lista från valvira på exakt vilka alla det gäller. Åtminstone alla som är underlevarantörer, reparatörer och servicemän på vattenledningar. Även grävmaskinsförare anses kunna påverka kvaliten på vattnet.

skicka på info@emil.ax märke vatten

Mycket på kommande.

Det är mycket nytt på gång i vår lagstiftning och kurser. Många kurser kommer bli EU finnaserade. Vi kommer göra medlemsutskick när kursprogrammet drar i gång. vi kommer också annonsera i tidningar. Det går inte att komma efter att säga att jag missade detta och vill ha denna kurs. För att vara på den säkra sidan så blir man medlem i Emil.

Det är på mycket gång med ändringar i plan och bygglagen samt ellagen. 2020 smäller det till i energilagen för alla byggnader. Redan nu finns det krav enligt 2014nr 31. Emil kommer efter februari bara lägga upp det viktigaste på hemsidan och facebooksidan, allt annat blir direkt medlemsutskick. Vill man bli medlem så finns giro nedan samt en sak att tänka på.

 

Info samt medlemsavgift

 

Mariehamn den 16 januari 2017

 

 

Medlemmar blivande medlemmar

 

Emil kommer efter mars månad starta upp ett brett kursprogram/utbildningsprogram inom alla branscher/områden som är EU finansierat.

 

Vi kommer skicka ut till medlemmar vilka kurser det blir framöver, samt lägga ut det på vår hemsida och Facebooksida.

Kurserna kommer också annonseras i tidningarna.

 

Vi vill genom detta utskick ha respons på vilka samhällsnyttiga, kompetenshöjande mm kurser/utbildningar som ni önskar. Det får inte vara kurser/utbildningar som man måste ha för sitt jobb, tex livbåtskurs för sjömän. Förslag vill vi ha inom februari månad för att hinna göra en budget.

Skicka förslag på vår epost och märk kurser

 

Alla kurser kommer bli bindande anmälningar med avgift om man inte kommer utan giltigt skäl.

 

Bifogar räkning för medlemsavgift. Fyll i namn, företag samt epost. Är det många från samma företag så betala in rätt summa samt skicka namn och epost på eposten till info@emil.ax

 

 

På styrelsens vägnar

 

Stefan Björklund

info@emil.ax

www.facebook.com/emilmariehamn/

http://www.emil.ax/

räkning om man vill bli medlem: räkning medlem 2017.xlsx (37190)

 
 

Byggab

 

 

Ahlsell sponsade

yrkesskolans vvs linje

på Nordbygg resa.