Ålands bygglag

Det ser ut som det kommer hända en hel del i Ålands bygglag framöver. Mera info kommer senare.

 

 

 

 

SÄKERVATTEN

EMILS styrelse hade i dag ett möte med säkervatten. Det kommer bli ändringar i vissa regler och ansöknings kriterier. Vi vet mera efter möte med Landskapsregeringen.

mvh stefan
 

FINNS DET INTRESSE FÖR KURS I 

AMA VVS och Kyl 16

AMA VVS och Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. Lär dig hur AMA-systemet fungerar och hur du själv kan arbeta med AMA VVS och Kyl 16. 

KURSMÅL
Målet med kursen är att du som projektör eller entreprenörer ska få översiktlig kunskap om hur du använder och tillämpar AMA VVS och Kyl 16 i beskrivningar och hur du upprättar tekniska beskrivningar enligt den.

KURSINNEHÅLL
• Översiktlig genomgång av AMA VVS och Kyl 16, samt nyheterna ex anpassning till senaste utgåvan av branschreglerna Säker Vatteninstallation och Svensk Kylnorm samt förändrade och nya koder, rubriker och texter för brandskydd och ventilation.

• AMAs roll i byggprocessen

• Kopplingen mellan AMA VVS och Kyl och AB, ABT, AMA AF och lagstiftningen (”AMA i sitt sammanhang”).

• Hur fungerar olika handlingar tillsammans i förfrågningsunderlaget.

• Grunderna i beskrivningsteknik.

• Tillämpad beskrivningsteknik med exempel VVS.

FÖRKUNSKAPER
Kursen vänder sig till såväl erfarna som mindre erfarna AMA användare. Inga särskilda förkunskaper krävs. 

 

EMIL FÖRSÖKER ORDNA ETT SEMINARIUM MED VÅR LANDSKAPSREGERING ANGÅENDE VÅR BYGGLAG

 

ÖNSKEMÅL FÖR KURSER

EMIL UNDERSÖKER VILKA KURSER SOM NI VILL ATT VI ORDNAR.

YSE-98

ARBETSLEDARKURS

ELARBETSSÄKERHETSKURS, 8 HAR ANMÄLT INTRESSE.

ARBETE PÅ VÄG

ENTREPRENADJURIDIK

BRANDKURS FÖR CHAUFÖRER

SKICKA INTRESSE TILL INFO@EMIL.AX

ELARBETSSÄKERHETSKURS

EMIL HADE 24 ST PÅ SENASTE ELARBETSSÄKERHETSKURSEN. VI KOMMER ORDNA EN TILL OM VI FÅR MINST 12 BINDANDE ANMÄLNINGAR. JUST NU ÄR DET 8 FÖRHANDSANMÄLDA.

Passivhus kurs

Finns det intresse av att Emil ordnar passiv huskurs igen för branschen? Hör av er till info@emil.ax

Under nyheter hittar ni om att bygga energieffektivt, samt säkervatten nya branschregler

Föreningen önskar att det kommer in önskemål om kurser. skicka till info@emil.ax 

 

Ahlsell sponsade

yrkesskolans vvs linje

på Nordbygg resa.