Vattenhygienpass.

Emil behöver veta ganska snart hur många ni tänker skicka på denna utbildning. Detta vart fastslaget i januari med en övergångsperiod på 6 månader i hygienlagen.

Citat:

Har begärt en lista från valvira på exakt vilka alla det gäller. Åtminstone alla som är underlevarantörer, reparatörer och servicemän på vattenledningar. Även grävmaskinsförare anses kunna påverka kvaliten på vattnet.

skicka på info@emil.ax märke vatten


OVK-besiktningar i bostäder och lokaler

Emil behöver få veta ganska snart hur många ni tänker utbilda i OVK med certifiering. detta för att kunna göra en budget. Skicka till info@emil.ax mär ovk.

 

Byggnader

Besiktningsintervall* Behörighet**
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation N
 
 

 

Mycket på kommande.

Det är mycket nytt på gång i vår lagstiftning och kurser. Många kurser kommer bli EU finnaserade. Vi kommer göra medlemsutskick när kursprogrammet drar i gång. vi kommer också annonsera i tidningar. Det går inte att komma efter att säga att jag missade detta och vill ha denna kurs. För att vara på den säkra sidan så blir man medlem i Emil.

Det är på mycket gång med ändringar i plan och bygglagen samt ellagen. 2020 smäller det till i energilagen för alla byggnader. Redan nu finns det krav enligt 2014nr 31. Emil kommer efter februari bara lägga upp det viktigaste på hemsidan och facebooksidan, allt annat blir direkt medlemsutskick. Vill man bli medlem så finns giro nedan samt en sak att tänka på.

 

Emil hade en resa med Viking Grace och visning av LNG till självkostnadspris. Det var jätte bra ordnat och god mat. Vi fick också en hytt för kläder. Tack Vikingline.

 

 

Inkommande respons på kurser som behövs har varit dålig.

Det är nu ni har chansen och berätta vad ni vill ha för kurser, det går inte att komma sen och säga ( varför ordnade ni inte denna kurs) 

 

Nya kommande lagar och förordningar

Alla företag som har elbehörighet måste se till att följa lagen, det är företagens skyldighet att se till att man är uppgraderad. Landskapet kommer lägga ut nya ellagen så fort presidenten godkänt denna på landskapets hemsida. Det kommer komma en hel del nytt i lagen.

Planerade ev kurser.

Ni måste ge respons över vilka kurser ni vill ha som vi missat, detta är ett utkast på ev kommande EU finanserade kurser.

Säkervatten, 1 dag.

Arbetssäkerhet, 1 dag.

Arbete på väg, 1 dag, för de som arbetar på väg.

Arbete på väg, 2 dagar, för de som ansvarar för vägarbetet.

Riskbedömning på arbetsplatsen, 1dag.

Byggställningskurs, 1dag.

Vattenhygienkurs, 1 dag.

AMA hus, 1 dag.

AMA vvs, 1 dag.

AMA el, 1 dag.

Energioptimering, 2 dagar.

OVK, 3 dagar.

Kommunikation och ledarskap, 2 dagar.

Entreprenadjuridik, 2 dagar.

Passivhus, 3 dagar.

Autocad, 3 dagar.

Ekonomikurs analysera företag, 3 dagar.

Förnybar energi, ? dag.

Miljöbedömning av fastigheter, ? dag.

 
 

Ålands plan och bygglag

Det blir ett informationstillfälle om Ålands plan och bygglag senare i höst om den blir godkänd.

Här en länk till byggbestämmelsesamlingen.

http://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/samhallsplanering-byggande-bostader/alands-byggbestammelsesamling
 

 

 

 

 

Info samt medlemsavgift

 

Mariehamn den 16 januari 2017

 

 

Medlemmar blivande medlemmar

 

Emil kommer efter mars månad starta upp ett brett kursprogram/utbildningsprogram inom alla branscher/områden som är EU finansierat.

 

Vi kommer skicka ut till medlemmar vilka kurser det blir framöver, samt lägga ut det på vår hemsida och Facebooksida.

Kurserna kommer också annonseras i tidningarna.

 

Vi vill genom detta utskick ha respons på vilka samhällsnyttiga, kompetenshöjande mm kurser/utbildningar som ni önskar. Det får inte vara kurser/utbildningar som man måste ha för sitt jobb, tex livbåtskurs för sjömän. Förslag vill vi ha inom februari månad för att hinna göra en budget.

Skicka förslag på vår epost och märk kurser

 

Alla kurser kommer bli bindande anmälningar med avgift om man inte kommer utan giltigt skäl.

 

Bifogar räkning för medlemsavgift. Fyll i namn, företag samt epost. Är det många från samma företag så betala in rätt summa samt skicka namn och epost på eposten till info@emil.ax

 

 

På styrelsens vägnar

 

Stefan Björklund

info@emil.ax

www.facebook.com/emilmariehamn/

http://www.emil.ax/

räkning om man vill bli medlem: räkning medlem 2017.xlsx (37190)

 
 

Medlemsutskick. Se bifogad fil.

Så här svarar Landskapet angående enskilda avlopp. citat

 

Det är kommunerna som har tillsynen och som således ansvarar för att de mindre avloppsanläggningarna ska uppfylla de krav som lagen stipulerar. Landskapsregeringen och kommunerna har diskuterat frågan under flera år. Kommunerna önskar tydligare regler och större befogenhet då de utövar sin tillsyn. Just nu pågår en revidering av vattenlagstiftningen och huvudspåret just nu är att förtydliga bestämmelserna och ge kommunerna större befogenhet gällande de enskilda avloppen.
 
Målsättningen är att de nya reglerna ska kunna träda i kraft i slutet på 2017 eller i början på 2018.

uppdatering av hemsidan, samt flikarna kommer senare.

Byggab

 

 

Ahlsell sponsade

yrkesskolans vvs linje

på Nordbygg resa.