FINNS DET INTRESSE FÖR KURS I 

AMA VVS och Kyl 16

AMA VVS och Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. Lär dig hur AMA-systemet fungerar och hur du själv kan arbeta med AMA VVS och Kyl 16. 

KURSMÅL
Målet med kursen är att du som projektör eller entreprenörer ska få översiktlig kunskap om hur du använder och tillämpar AMA VVS och Kyl 16 i beskrivningar och hur du upprättar tekniska beskrivningar enligt den.

KURSINNEHÅLL
• Översiktlig genomgång av AMA VVS och Kyl 16, samt nyheterna ex anpassning till senaste utgåvan av branschreglerna Säker Vatteninstallation och Svensk Kylnorm samt förändrade och nya koder, rubriker och texter för brandskydd och ventilation.

• AMAs roll i byggprocessen

• Kopplingen mellan AMA VVS och Kyl och AB, ABT, AMA AF och lagstiftningen (”AMA i sitt sammanhang”).

• Hur fungerar olika handlingar tillsammans i förfrågningsunderlaget.

• Grunderna i beskrivningsteknik.

• Tillämpad beskrivningsteknik med exempel VVS.

FÖRKUNSKAPER
Kursen vänder sig till såväl erfarna som mindre erfarna AMA användare. Inga särskilda förkunskaper krävs. 

 

EMIL FÖRSÖKER ORDNA ETT SEMINARIUM MED VÅR LANDSKAPSREGERING ANGÅENDE VÅR BYGGLAG

 

ÖNSKEMÅL FÖR KURSER

EMIL UNDERSÖKER VILKA KURSER SOM NI VILL ATT VI ORDNAR.

YSE-98

ARBETSLEDARKURS

ELARBETSSÄKERHETSKURS, 8 HAR ANMÄLT INTRESSE.

ARBETE PÅ VÄG

ENTREPRENADJURIDIK

BRANDKURS FÖR CHAUFÖRER

SKICKA INTRESSE TILL INFO@EMIL.AX

ELARBETSSÄKERHETSKURS

EMIL HADE 24 ST PÅ SENASTE ELARBETSSÄKERHETSKURSEN. VI KOMMER ORDNA EN TILL OM VI FÅR MINST 12 BINDANDE ANMÄLNINGAR. JUST NU ÄR DET 8 FÖRHANDSANMÄLDA.

Passivhus kurs

Finns det intresse av att Emil ordnar passiv huskurs igen för branschen? Hör av er till info@emil.ax

FÖRETAGS KAMP/GEMENSKAP

Efter första kampen/träffen vi hade så efterfrågades det efter mera sådana aktiviteter. Föreningen planerar att ordna en kamp i vinter igen.

Kom gärna med förslag på vad ni vill att vi ordnar. Nu kommer det bli att man kan var en deltagare, detta för att enmansfirmorna kan deltaga.

Förslag mottages på info@emil.ax

mvh stefan
 

Under nyheter hittar ni om att bygga energieffektivt, samt säkervatten nya branschregler

Nya miljölagen för vatten, avlopp, osv

Landskapet förordar att ta nya miljölagen som blankett lag. Det finns vissa i regeringen som motsätter sig detta. Blir den tagen så måste entreprenörer som gör arbete på dricksvatten nätet samt installerar vatten som betjänar över 50 personer gå kurs. Dessa måste ta vattenhygien pass.

Alla de som jobbar i anläggningar som levererar hushållsvatten till behovet för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter om dagen, då dessa personer verkställer åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet måste genomgå ett test i vattenhygien med godkänt resultat. Testintyget skall innehas även av personer som arbetar i simhallar och badinrättningar eller motsvarande anläggningar och verkställer åtgärder som påverkar bassängvattnets kvalitet.

 

 

 

 

Föreningen önskar att det kommer in önskemål om kurser. skicka till info@emil.ax 

 

Ahlsell sponsade

yrkesskolans vvs linje

på Nordbygg resa.