Ålands plan och bygglag

Det blir ett informationstillfälle om Ålands plan och bygglag i Januari/Februari 2017.

Frågor som ni tycker är oklara skickar ni i god tid till info@emil.ax 

datum kommer senare.

 

 

 

 

ELSÄKERHETSKURS SFS 6002

Den 15/12 blir det en elsäkerhetskurs SFS 6002 på hotell Pommern. bindande anmälningar till. karl-gustav.sten@tujuka.fi senast den 5/12.

Kursen startar kl 08:30 och slutar med ett prov. Kostnad ca 250€ för kursen. Citat från regeringen. SFS 6002 (2015) Säkerhet vid elarbeten

 
Således genom denna kurs ges skolning och information till personer som utför elarbeten som driftsåtgärd. (Elektrikerna förutsätts att ha denna kurs ikraft, arbetsgivarens ansvar.)
 
Generellt kan man säga att även VVS montörerna skulle ha nytta av att ha denna utbildning, då de ofta arbetar i närheten av elarbeten på byggen osv.
 
Observera dock att SFS 6002 kursen ger inte någon form av elbehörighet och rätt att utföra elentreprenörsarbeten.
 
I ett led till att anhålla om elbehörighet skall man, förutom att ha godkänd utbildning och arbetserfarenhet , även ha utfört godkänd elsäkerhetsexamen (Eb1,Eb2 eller EB3). Landskapsregeringen anordnar regelbundet examentillfällen på Åland på svenska. Nästa tillfälle är 21.4 2016. Vi har från tidigare och kommande deltagare fått önskemål om att det gärna kunde arrangeras en prepkurs före examentillfället. Landskapet kan inte vara arrangör till prepkursen. I riket sköts detta av privata aktörer i näringslivet.
 
MVH
/johnny
 
 

Gränser för besiktningspliktiga kylanläggningar

besiktgräns.pdf (21031) denna länk visar dagens krav på när du måste besiktiga din värmepump/kylanläggning. mera info under.  

Köldmedier anvisningar Finland_2015 (2).pdf (4051502)

SÄKERVATTEN

EMILS styrelse hade i dag ett möte med säkervatten. Det kommer bli ändringar i vissa regler och ansöknings kriterier. Vi vet mera efter möte med Landskapsregeringen.

mvh stefan
 

ÖNSKEMÅL FÖR KURSER

EMIL UNDERSÖKER VILKA KURSER SOM NI VILL ATT VI ORDNAR.

YSE-98

ARBETSLEDARKURS

ELARBETSSÄKERHETSKURS, 8 HAR ANMÄLT INTRESSE.

ARBETE PÅ VÄG

ENTREPRENADJURIDIK

BRANDKURS FÖR CHAUFÖRER

SKICKA INTRESSE TILL INFO@EMIL.AX

Passivhus kurs

Finns det intresse av att Emil ordnar passiv huskurs igen för branschen? Hör av er till info@emil.ax

Under nyheter hittar ni om att bygga energieffektivt, samt säkervatten nya branschregler

Emil försöker få årsmöte på M/S Grace i februari med visning av LNG. detta i sammarbete med Vikingline.

 

Ahlsell sponsade

yrkesskolans vvs linje

på Nordbygg resa.