Info samt medlemsavgift

 

Mariehamn den 16 januari 2017

 

 

Medlemmar blivande medlemmar

 

Emil kommer efter mars månad starta upp ett brett kursprogram/utbildningsprogram inom alla branscher/områden som är EU finansierat.

 

Vi kommer skicka ut till medlemmar vilka kurser det blir framöver, samt lägga ut det på vår hemsida och Facebooksida.

Kurserna kommer också annonseras i tidningarna.

 

Vi vill genom detta utskick ha respons på vilka samhällsnyttiga, kompetenshöjande mm kurser/utbildningar som ni önskar. Det får inte vara kurser/utbildningar som man måste ha för sitt jobb, tex livbåtskurs för sjömän. Förslag vill vi ha inom februari månad för att hinna göra en budget.

Skicka förslag på vår epost och märk kurser

 

Alla kurser kommer bli bindande anmälningar med avgift om man inte kommer utan giltigt skäl.

 

Bifogar räkning för medlemsavgift. Fyll i namn, företag samt epost. Är det många från samma företag så betala in rätt summa samt skicka namn och epost på eposten till info@emil.ax

 

 

På styrelsens vägnar

 

Stefan Björklund

info@emil.ax

www.facebook.com/emilmariehamn/

http://www.emil.ax/

räkning om man vill bli medlem: räkning medlem 2017.xlsx (37190)

 
 

Emils styrelse önskar alla medlemmar ett gott nytt år och god fortsättning. 2017 kommer det att hända mycket inom alla branscher. 

Medlemsutskick. Se bifogad fil.

Teknisk resa den 4/2-2017

Den 4/2-2017 blir det en resa med Viking Grace från Mariehamn och retur Mariehamn.

Vi får visning av LNG systemet efter vi lämmnat Mariehamn.

Buffé får vi kl 17.00. resan blir till självkosstnadspris, 44€ per person med buss tillbaka Långnäs Mariehamn.

Det får inte vara något alkoholintag före buffén på grund av tekniska visningen.

Anmälan senast den 5/1-2017 med namn och födelsår samt medborgarskap. 

Så här svarar Landskapet angående enskilda avlopp. citat

 

Det är kommunerna som har tillsynen och som således ansvarar för att de mindre avloppsanläggningarna ska uppfylla de krav som lagen stipulerar. Landskapsregeringen och kommunerna har diskuterat frågan under flera år. Kommunerna önskar tydligare regler och större befogenhet då de utövar sin tillsyn. Just nu pågår en revidering av vattenlagstiftningen och huvudspåret just nu är att förtydliga bestämmelserna och ge kommunerna större befogenhet gällande de enskilda avloppen.
 
Målsättningen är att de nya reglerna ska kunna träda i kraft i slutet på 2017 eller i början på 2018.

Ålands plan och bygglag

Det blir ett informationstillfälle om Ålands plan och bygglag i Januari/Februari 2017.

Frågor som ni tycker är oklara skickar ni i god tid till info@emil.ax 

datum kommer senare.

 

 

 

 

Gränser för besiktningspliktiga kylanläggningar

besiktgräns.pdf (21031) denna länk visar dagens krav på när du måste besiktiga din värmepump/kylanläggning. mera info under.  

Köldmedier anvisningar Finland_2015 (2).pdf (4051502)

SÄKERVATTEN

EMILS styrelse hade i dag ett möte med säkervatten. Det kommer bli ändringar i vissa regler och ansöknings kriterier. Vi vet mera efter möte med Landskapsregeringen.

mvh stefan
 

ÖNSKEMÅL FÖR KURSER

EMIL UNDERSÖKER VILKA KURSER SOM NI VILL ATT VI ORDNAR.

YSE-98

ARBETSLEDARKURS

ELARBETSSÄKERHETSKURS, 8 HAR ANMÄLT INTRESSE.

ARBETE PÅ VÄG

ENTREPRENADJURIDIK

BRANDKURS FÖR CHAUFÖRER

SKICKA INTRESSE TILL INFO@EMIL.AX

Under nyheter hittar ni om att bygga energieffektivt, samt säkervatten nya branschregler

uppdatering av hemsidan, samt flikarna kommer senare.

 

 

Ahlsell sponsade

yrkesskolans vvs linje

på Nordbygg resa.