Energi & miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. 

EMIL r.f.

OM OSS 

Energi och miljötekniska föreningen i landskapet Åland, EMIL r.f. bildades år 1998 och vars uppgift är att arrangera kurser, seminarium och föreläsningar inom den byggtekniska sektorn i landskapet Åland. Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, företagssponsorering och via stöd från Ålands Landskapsregering samt genom EU bidrag.  


FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING

Syftet med föreningen är att jobba mer lokalt med aktuella frågor, vidareutbildning och andra för branschen aktuella frågor. I föreningen pågår det olika aktiviteter, vi bevakar den språkliga delen av vår bransch, det är viktigt att vi kan få tillgång till information på vårt modersmål för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. Vi ordnar vidareutbildningar, produktinformationer, resor, studiebesök ofta i samarbete med andra instanser. Utbildning är en viktig del av vår verksamhet, det kommer ständigt in nya förändringar i vår vardag, nya produkter kan kräva andra förutsättningar men också nya lagar, myndighetskrav eller krav från försäkringsbolag som bidrar till förändringar. Förutom utbildningar har vi även andra aktiviteter representerade i föreningen.


BLI MEDLEM

Du blir personlig medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften som är 50 € till föreningens konto FI58 1630 3000 0010 57  Uppge namn, fullständig adress, e-mailadress samt födelseår på inbetalningen.  Som medlem får du information om nya händelser och kurser direkt skickade till din e-post. 

Skapa din hemsida gratis!